Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Z histórie obce

obecObec Jablonov sa nachádza v Hornadskej kotline, 10 km na východ od Levoče a asi 1 km severozápadne od Spišskej Kapitule. Nahliadnuc do historických prameňov sa dozvedáme, že ide o starú obec s bohatou históriou. Prvýkrát sa obec Jablonov písomne spomína v roku 1249 v listine Bela IV., (v listine sa uvádza ako zem „terra Almas“ (jabloňová zem) a raz ako obec (villa) Almas), v ktorej kráľ obnovuje donáciu obce spišskému prepoštovi, ktorému ju daroval Ondrej II. ešte začiatkom 13. storočia.             

Po tatárskom vpáde (v r. 1241-1242) bola obec doosídlená. V roku 1290 sa jej obyvatelia nazývali hospites, asi Slováci. V obci však bývali aj Maďari. V 14. stroročí sa obec uvádza aj pod názvom Pisárovce, či zem obce Jabulanei (Jablunov).

Prepošt a jeho nasledovníci na svojom majetku v Jablonove vybudovali majer a v r. 1284 prepošt Bartolomej daroval kapituli časť svojej zeme Zeek s mlynom na potoku Almás. V roku 1292 kapitula svoj mlyn na hranici Jablonova s dvoma honmi zeme a fundusom kúrie dáva do prenájmu Konrádovi a Geraldovi so splátkami na deň sv. Martina.

Spišskí prepošti obci udelili viacero výsad. Prepošt Matej mu niekedy medzi rokmi 1249-1258 daroval také privilégiá, aké mali niektoré spišské mestečká. Jablonovčania mali dokonca právo vyberať si spomedzi seba richtára a prísažných. Tieto slobody prilákali do Jablonova Maďarov, bezpochyby však väčší počet nemeckých (saských) kolonistov. Najmä ich zásluhou sa pôvodná dedina zmenila na zemepánske mestečko, pre ktoré v roku 1317 vtedajší prepošt Henrich vymohol u panovníka Karola Róberta svojim poddaným slobodu od spišských županov a v roku 1318 právo týždenných trhov, ktoré sa konali každú stredu.

V ďalších rokov sa však vzťahy medzi zemepánmi a mestečkom začali meniť. Nezhody s prepoštom Mikulášom sa začali tým, že Jablonovčania odmietali poskytovať feudálne dávky nad rámec zaužívaných povinností, odovzdávať mu ďalšie naturálie a zúčastňovať sa na furmankách s drevom pre prepošta. Tiež sa pokúšali ozbrojeným násilím zmocniť zemepanského lesa. Keď nepochodili so sťažnosťami u kráľa, v roku 1388 povzbudení príkladom Nemcov, chceli sa obyvatelia obce pričleniť k Provincii 24 miest a podľa saského práva sa považovať za slobodných ľudí, čo však vtedajší prepošt Mikuláš nedovolil a zariadil u panovníka Žigmunda Luxemburského, aby im boli odobraté všetky privilégiá a uvrhol do poddanstva. Vo vlastníctve prepoštov a kapituly zostala obec do zriedenia biskupstva, kedy sa stala jeho majetkom.    

V obci žili aj šľachtici Almásyovci, z ktorých pocádzali viacerí spišskí kanonici (v r. 1509 Ladislav, v r. 1553-1570 magister Ladislav, v r. 1602-1608 Jakub, v r. 1613-1635 Ján). V roku 1754 sa spomínajú armalisti, teda chudobní zemani Juraj a Ondrej Glevicky, Nemesanyi a Boboth.                         

Dodnes v obci stoja niektoré budovy bývalého biskupského majera, juhovýchodne od obce na Vavrincovom potoku boli dva mlyny – vyšný a nižný, naznačené na všetkých historických mapách od roku 1769 až po rok 1876. Cirkevne patrila obec tiež pod Spišskú Kapitulu, až do roku 1872 nemala vlastný kostol, podliehala kostolu sv. Martina..


 

Oznamy miestneho rozhlasu obce Jablonov

Virtuálny cintorín

Ako triediť odpad

Spiš z neba

Počasie Jablonov - Svieti.com

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka